Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Le Châteliers princip – om kemisk jämvikt

En jämviktsreaktions hastighet åt båda håll är beroende av ämnenas temperatur, totaltryck och koncentration som ingår i respektive reaktion. Men ibland ändras förutsättningarna, och då kan det uppstå en obalans. Vad händer då?

I det här utbildningsklippet förklarar vi Le Châteliers princip med hjälp av olika exempel. 

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991167
0,00 kr

I det här utbildningsklippet förklarar vi Le Châteliers princip med hjälp av olika exempel. 

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kemin och världsbilden

• Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Kemins metoder och arbetssätt

• Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Naturvetenskapsprogrammet ska behandla följande centrala innehåll:

• Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. 

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto