Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Reversibla reaktioner

En reversibel reaktion är inom kemin en reaktion som är omvändbar då reaktionen kan "gå åt båda hållen".

I det här utbildningsklippet går vi först igenom varför bindningar uppstår och bryts samt förklarar varför en reaktion ibland är irreversibel. Sedan visar vi med hjälp av ett exempel – kolsyrat vatten – hur reversibla reaktioner fungerar.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i juni 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991165
0,00 kr

I det här utbildningsklippet förklarar vi reversibla reaktioner med hjälp av exemplet kolsyrat vatten.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kemin i naturen

  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Naturvetenskapsprogrammet ska behandla följande centrala innehåll i Kemi 2:

Redaktionshastighet och kemisk jämvikt

  • Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på hur fort kemiska reaktioner sker.
  • Faktorer som påverkar jämviktslägen och jämviktskonstanter.
  • Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer, till exempel jämviktssystem i världshaven, i människokroppen och inom industriella processer.

Organisk kemi

  • Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet.
  • Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och varför reaktioner sker och om energiomsättningar vid olika slags organiska reaktioner.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto