Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kemins värld, Del 7: Atomer

Vad består allting av? Vad består en blomma av? Eller kläderna du bär? Eller luft eller snö? Alla de här sakerna består av materia.

I detta program tittar vi närmare på materia och framför allt dess minsta partikel - atomen. Vi lär oss hur atomer ser ut, vad som finns i dem och hur de skiljer sig från varandra. I programmet lär vi oss bl.a. om subatomära partiklar som elektroner och neutroner, om atomkärnan, isotoper, masstal och atommassa.

I serien Kemins värld ingår sju olika delar.

Artikelnummer
KMEDIA1253
200,00 kr

Programmet ger en grundläggande förklaring till vad atomer är och hur de är uppbyggda. Genom praktiska exempel och välgjorda animationer får vi grundläggande kunskaper om atomer.

Undervisningen i Kemi ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.


Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto