Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kemins grunder: Fast, flytande, gas

Världen består av olika ämnen som kan finnas i olika former: fasta ämnen, flytande vätskor eller som gas. I den här filmen ska vi lära oss om vad som påverkar ämnenas olika tillstånd och vi får veta att många av de ämnen som bygger upp världen kan finnas i alla tre former.

Vad betyder egentligen aggregationstillstånd, plasma och kondensering? Det ska vi lära oss i den här filmen!

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om kemin i naturen i ämnet kemi samt fasövergångar i ämnet fysik. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/kemins-grunder-fast-flytande-gas-1851km/d8c4d14f-90e2-4595-a815-cf6ad6da2d25

Kapitel:

- Inledning (00:00–00:47)
- En introduktion till materians faser (00:48–04:44)
- Fasta ämnen (04:45–07:07)
- Flytande ämnen (07:08–09:02)
- Gaser (09:03–12:41)
- Sammanfattning (12:42–Slut)

“Mycket bra film! Pedagogisk och tydlig.”

– NO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1851
200,00 kr

Många ämnen kan finnas i tre olika former – fast, flytande eller gas! Vi lär oss begrepp som fasövergång, fryspunkt och kondensering.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen
 Vattnets egenskaper och kretslopp.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen
 Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Fysiken i naturen och samhället
 Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in