Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kemi i vardagen - rengöringsmedel

Vi tvättar händerna, rengör vattenkokaren, eller tar bort en fläck från en duk – utan att tänka närmare på det. Vi tar för givet att medlen vi använder fungerar som de ska. Men hur fungerar de egentligen? I den här filmen ska vi lära oss om de kemiska processer som ligger bakom hur tvål och rengöringsmedel fungerar, genom tydliga experiment och animationer. Samtidigt lär vi oss begrepp som emulsion, hydrofob och dispersion.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 01:03)
En liten historia om tvål (01:04 - 02:05)
Tvåltillverkning (02:06 - 03:54)
Tvålens verkan (03:55 - 08:23)
Oxiderande rengöringsmedel (08:24 - 09:36)
Avkalkningsmedel (09:37 - 10:29)
Sammanfattning (10:30 - SLUT)

Artikelnummer
SOL7481
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om de kemiska processer som ligger bakom hur tvål och rengöringsmedel fungerar – genom tydliga experiment och animationer.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Kemi (högstadiet)

• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
• Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
• Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Naturvetenskapsprogrammet (gymnasiet)

"Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om" ... "och om kemiska processer."

Naturvetenskap (gymnasiet)

Den (undervisningen) ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in