Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kemins värld, Del 3: Reaktioner

Kemikalier som växelverkar med varandra är en av de mest fascinerande avdelningarna inom kemin. Fyrverkerier, varningsbloss och rost är alla exempel på kemiska reaktioner. Tecken på kemiska reaktioner tas upp, liksom hur man balanserar reaktionsformler.

Följande begrepp ingår bland annat: reaktanter och produkter, reaktionsformler, lagen om massans bevarande och reaktionshastighet. I serien Kemins värld ingår sju program.

Artikelnummer
KMEDIA1179
200,00 kr

Kemikalier som växelverkar med varandra är en av de mest fascinerande avdelningarna inom kemin. Fyrverkerier, varningsbloss och rost är alla exempel på kemiska reaktioner.

Undervisningen i Kemi ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in