Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kemins värld, Del 5: Fasta ämnen, vätskor och gaser

Våra kroppar behöver vätskor, fasta ämnen och gaser för att överleva. Vad har då dessa olika materieformer för speciella egenskaper? Vad är det som gör fasta ämnen, vätskor och gaser olika? Och hur kan fasta ämnen, vätskor och gaser ändra form?

I det här programmet ska vi undersöka de här frågorna och många andra, när vi utforskar några av de fascinerande egenskaperna hos fasta ämnen, vätskor och gaser. Vi lär oss bland annat vad materia är för något, vad en fasövergång är och hur gaser beter sig.

I serien Kemins värld ingår sju olika delar.

Artikelnummer
KMEDIA1251
200,00 kr

Det här programmet ger grundläggande kunskaper om fasta ämnen, vätskor och gaser. Vi lär oss bl.a. vad materia är, vad en fasövergång är och hur gaser beter sig.

Undervisningen i Kemi ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in