Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kemins grunder: Eld och förbränning

Vad händer kemiskt när en vedbrasa brinner? Vad är brandtriangeln? I den här filmen ska vi undersöka eld och förbränning. Vi går bland annat igenom vad förbränning innebär och hur en tändsticka kan tändas. Vi lär oss begrepp som aggregationstillstånd och vi tittar närmare på vad som sker när ett stearinljus brinner. Hur varm är en ljuslåga? Vad består sot av? Detta och mycket mer ska vi ska vi få svar på.

En film för elever i högstadiet när de läser om kemiska reaktioner i ämnet kemi samt fasövergångar i ämnet fysik.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/kemins-grunder-eld-och-forbranning-1868km/045314f8-57bd-4e62-bbac-4b048261f2d3

Kapitel:
Inledning (00:00–00:44)
Vad händer kemiskt i en eld? (00:45–05:47)
Så brinner ett ljus (05:47–09:19)
Brandtriangeln (09:19–12:35)
Sammanfattning (12:36–Slut)

Citat:
“Informativ och engagerande. Bra att ta avstamp i elevens egna erfarenhet. Det bästa med filmen är illustrerande exempel och ett lugnt tempo.”
– NO-lärare, högstadiet

“Jag tycker att filmen är bra! Superbra med molekylerna. Filmen är tydlig och man ser bättre vad som händer när man får se olika scenarier i slowmotion.”
– NO-lärare, mellan- och högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1868
200,00 kr

Vilka kemiska reaktioner behövs för att eld ska kunna brinna och vad innebär förbränning? Det ska vi får veta i den här filmen!

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen
- Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen
- Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Fysiken i naturen och samhället
- Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur.

Kemi 1, gymnasiet
Reaktioner och förändringar
- Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner.

Fysik 1a, gymnasiet
Energi och energiresurser
- Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in