Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Andra världskriget

Denna film tar oss igenom andra världskriget. Det var ett krig som utkämpades över nästan hela jorden och orsakade enorma mänskliga och materiella förluster. Den värld vi lever i idag är ett direkt resultat av andra världskriget.

Till arkivbilder berättas det om hur orsakerna till andra världskriget var rotade i de strukturer som uppstod efter det första världskriget. Filmen går igenom många av de viktigaste händelserna under kriget och avslutas med hur Japan kapitulerar 1945 och hur Tyskland delas.
Filmen ger en bra sammanfattning av andra världskriget och är ett utmärkt komplement för lärare och elever att starta intressanta diskussioner.

Artikelnummer
Sol7150
200,00 kr

Filmen berättar om andra världskriget till arkivbilder och animerade kartor. Filmen ger en bra översikt för elever och lärare.

Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Undervisningen i Historia (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Undervisningen i Samhällskunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap
och utanförskap.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in