Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Sovjetunionen – uppgång och fall

I den här filmen går vi igenom hela Sovjetunionens historia, från 1922 fram till 1991. Genom andra världskriget och det kalla kriget lär vi oss om ledare som Vladimir Lenin, Josef Stalin och Nikita Chrusjtjov. Vi går igenom händelser som Moskvarättegångarna, Kubakrisen och Pragvåren. Vi lär oss även begrepp som Gulag, kapprustning och glasnost.

Kapitel:
Inledning (00:00-00:43)
Sovjetunionen bildas (00:44-02:25)
Josef Stalin – en tid av terror (02:26-07:47)
Sovjetunionen under Kalla kriget (07:48-16:37)
Sovjetunionen faller samman (16:38-SLUT)

“Filmen var bra tyckte jag! Det finns med mycket information och den är inte för lång. Det var nice att ni hade tidslinjen i vänstra hörnet så man lättare fattar när det är.”
– Elev, Åk 1 gymnasiet

Artikelnummer
SOL7497
200,00 kr

Vi går igenom hela Sovjetunionens historia, 1922 - 1991. Vi går igenom händelser som Moskvarättegångarna, Kubakrisen och Pragvåren. Vi lär oss även begrepp som Gulag, kapprustning och glasnost.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan: 
Historia, högstadiet:
Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

Undervisningen i kursen Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet)

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
• Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in