Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kalla kriget del 2: 1962–1991

Denna andra del av dokumentären om Kalla kriget beskriver den slutliga delen av kriget, med hjälp av arkivbilder och animerade kartor. Filmen börjar med att berätta hur Kubakrisen nästan ledde till ett tredje världskrig och avslutas med Sovjetunionens upplösning och Kalla krigets slut.

Programmet är indelat i 10 kapitel:
- Kubakrisen
- Konflikten mellan Kina och Sovjetunionen
- Vietnamkriget
- Pragvåren 1968
- Avspänningen
- Afghanistankriget
- Reagantiden
- Gorbatjov, perestrojka och glasnost
- 1989 - 1990-talet

Artikelnummer
KMEDIA1284
200,00 kr

Till arkivbilder och animerade kartor berättas det om det kalla krigets senare hälft och hur det slutligen avslutades. Programmet tar bl.a. upp Kubakrisen, Vietnamkriget och Sovjetunionens upplösning.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Hur historia används och historiska begrepp
• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

Undervisningen i historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (Gy):

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in