Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kalla kriget del 1: 1945–1961

Denna dokumentär visar Kalla krigets början. Här ligger tyngdpunkten på tiden efter andra världskriget, på historiens betydelse för identiteten och historiemedvetenheten. Till arkivbilder och animerade kartor berättas det om hur det kalla kriget började när Europa delades upp efter andra världskriget, och en järnridå delade öst och väst. Vi får lära oss om hur de ideologiska skillnaderna mellan kapitalism och kommunism gjorde tidigare allierade till främlingar.

Programmet är indelat i 11 kapitel:
- Inledning
- Kalla krigets ursprung
- Trumandoktrinen och Marshallplanen
- Luftbron till Berlin 1948
- Inbördeskrig i Kina
- Koreakriget och dess efterverkningar
- Kalla krigets verkningar i USA
- Ungernrevolten 1956
- Kapprustningen
- Rymdkapplöpningen
- Berlinmuren

Artikelnummer
KMEDIA1283
200,00 kr

Till arkivbilder och animerade kartor får vi reda på hur det kalla kriget började och hur det påverkade världshistorien. Programmet tar upp elva olika kapitel, bl.a.Trumandoktrinen och kapprustningen.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Hur historia används och historiska begrepp
• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

Undervisningen i historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (Gy):

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in