Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Andra världskriget

Under 1939–1945 utspelade sig ett fruktansvärt krig som fick enorma mänskliga och materiella förluster, andra världskriget. I den här filmen ska vi gå igenom händelserna under kriget. Vi undersöker vad det var som utlöste kriget och hur det kom sig att hela världen blandades in. Vi går bland annat i genom den nordiska ockupationen, undret vid Dunkerque och atombomben över Hiroshima. Till sist undersöker vi vilka konsekvenser kriget fick för världen.
En film som ger en översikt över andra världskrigets förlopp, för elever i högstadiet och gymnasiet.

Kapitel:
Inledning (00:00–00:58)
Situationen i Europa efter första världskriget (00:59–03:27)
Förbund mellan fiender (03:28–04:40)
Vinterkriget och den nordiska ockupationen (04:41–06:52)
Undret vid Dunkerque (06:53–08:25)
Slaget om Storbritannien (08:26–09:47)
Slaget om Atlanten (09:48–10:43)
Operation Barbarossa (10:44–12:51)
Japan går med i kriget (12:52–14:20)
Vändpunkter i kriget (14:21–16:23)
Kriget avgörs (16:24–19:49)
Andra världskrigets konsekvenser (19:50–SLUT)

“Filmen var intressant och bra på att förklara andra världskriget. Jag tycker att man ska se filmen eftersom att den ger en bra och omfattande bild av andra världskriget.”
– Elev, 15 år


Artikelnummer
KMEDIA1779
200,00 kr

Andra världskriget var ett krig som fick enorma mänskliga och materiella förluster. I den här filmen ska vi lära oss om händelserna under kriget och hur det påverkade världen.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Hur historia används och historiska begrepp
• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.


Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet)

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in