Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mellankrigstiden 1918–1939

I den här filmen ska vi lära oss om tiden mellan de två stora världskrigen – mellankrigstiden. Åren mellan 1918 och 1939 präglades av många viktiga händelser och perioder. Vi går igenom begrepp som det glada tjugotalet, den stora terrorn och folkhemmet. Vi lär oss om fascismen i Italien, nazismen i Tyskland och kommunismen i Sovjetunionen. Vi lär oss också om hur Sverige förändrades under den här perioden.

En film som ger en översikt över perioden som kallas mellankrigstiden, för elever i högstadiet och gymnasiet. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 

Kapitel:
Inledning (00:00–01:14)
Situationen i Europa efter första världskriget (01:14–02:16)
Det glada 20-talet och den stora depressionen (02:16–05:29)
Benito Mussolini och fascismen (05:29–07:25)
Adolf Hitler och nazismen (07:25–10:33)
Josef Stalin och kommunismen (10:33–12:35)
Mellankrigstiden i Sverige (12:35–14:57)
Vägen fram till andra världskriget (14:57–SLUT)

“Denna kommer jag med glädje använda i framtiden i undervisningen om mellankrigstiden men gärna också under arbetet med andra världskriget. Snygg, tydlig och med en väldigt bra och lugn berättarröst! Fina begreppsförklaringar!”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1778
200,00 kr

Perioden mellan de två världskrigen präglas av viktiga händelser. Vi går igenom begrepp som det glada tjugotalet, den stora terrorn och folkhemmet. Vi lär oss också om fascism, nazism och kommunism.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Hur historia används och historiska begrepp
• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.


Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet)
Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto