Första världskriget

Första världskriget var ett fruktansvärt krig som drabbade hela världen. Ett krig som de flesta trodde skulle vara över på ett par veckor, men som varade i fyra långa år.

I den här filmen går vi igenom händelserna under kriget. Vi undersöker vad det var som utlöste kriget och vilka orsaker som låg bakom. Vi går bland annat igenom skotten i Sarajevo och händelserna på västfronten. Men vi lär oss även om slagen utanför Europas gränser och hur Versaillesfreden slutligen kom till.

En film som ger en översikt över första världskrigets förlopp, för elever i högstadiet och gymnasiet.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:13)
Situationen i Europa (01:14-02:46)
Skotten i Sarajevo (02:47-04:29)
Väst- och östfronten (04:30-06:30)
Skyttegravskrig (06:31-09:16)
Slagen vid Verdun och Somme (09:17-11:02)
Rysslands nederlag och folkmordet på armenier (11:03-12:28)
Kriget på havet och världsfronter (12:29-14:53)
Kriget avgörs (14:54-16:20)
Versaillesfreden (16:21-18:06)
Krigets konsekvenser (18:07-SLUT)

“En film som visar det min lärare gått igenom på ett översiktligt och informativt sätt. Nästan bättre än min lärares lektioner!”
– Elev, åk 9

“Tydlighet i orsaker och särskilda händelser på ett överskådligt sätt. En bra sammanfattning av första världskriget utifrån rörlig media och utifrån kursplaner. Informativ, ger mina elever en bra sammanfattning kring första världskriget och dess verkningar på historien. Positivt med tydlig berättarröst samt de riktiga filmsnuttar som gör det mer verkligt för eleverna. Filmen skapar en tydlig arena för fortsatt diskussion om både historia och samhällsförändringar.“
– SO-lärare, högstadiet


Artikelnummer
KMEDIA1777
200,00 kr

Första världskriget var ett fruktansvärt krig som drabbade hela världen. I den här filmen går vi igenom händelserna under kriget och hur slutligen Versaillesfreden kom till.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Hur historia används och historiska begrepp
• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Undervisningen i historia (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.