Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kalla kriget

Perioden mellan andra världskrigets slut 1945 och 1991 då Sovjetunionen upplöstes kallas Kalla kriget. Men visste du att forskare ibland talar om två kalla krig, med en tid av bedrägligt lugn och terrorbalans däremellan?

I det här utbildningsklippet beskrivs det kalla kriget och dess konsekvenser med en tidslinje, där du bland annat får veta vad som hände vid Cubakrisen 1962. Filmen målar även upp en tydlig bild av hur kriget påverkade människor under tiden det pågick.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i juni 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991186
0,00 kr

I det här utbildningsklippet går vi igenom Kalla krigets orsaker och följder.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i världen efter det kalla krigets slut.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in