Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Terrorbalans – hotet från kärnvapen

Terrorbalans – av latinets "terror" som betyder skräck, ångest och "terreo", skrämma.
(Källa: NE)

När konflikter uppstår mellan stormakter och länder, så talar man ibland om terrorbalans. För att förstå vad det är så behöver vi gå tillbaka i historien…

Utbildningsklippet förklarar begreppet terrorbalans och vad det innebär. Vi undersöker bland annat kapprustningen mellan USA och Sovjetunionen under Kalla kriget. Du får lära dig om FN:s icke-spridningsavtal (NPT) samt FN:s konvention om kärnvapenförbud (TPNW). Vi tittar också på vilka de största skillnaderna mellan strategiska och taktiska kärnvapen är.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i november 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991249
0,00 kr

I det här utbildningsklippet förklarar vi vad begreppet terrorbalans innebär samt tar upp viktiga saker som hänger ihop med begreppet.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

  • Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur.
  • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser.

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i världen efter det kalla krigets slut.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll:

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in