Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Apartheid – en översikt

Apartheid var ett system för rasåtskillnadspolitik som gällde i Sydafrika mellan åren 1948–1994. I praktiken innebar det att minoriteten vita fick den ekonomiska och politiska makten över landet.

I det här utbildningsklippet lär du dig om apartheid och vilken påverkan systemet fick för befolkningen i Sydafrika. Du får även lära dig om Nelson Mandela och ANC:s betydelse. 

Artikelnummer
Edu991124
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig om apartheid och vad det innebar för människorna i Sydafrika.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Nya maktförhållanden i världen.
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in