Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Gulag

Gulag var från början en sovjetisk förkortning för arbetsläger, men idag vi associerar vi ordet med slaveri och terror. Forskare uppskattar att ca tre miljoner människor dog i dessa läger.

I det här utbildningsklippet lär du dig om gulaglägren samt vilken betydelse Josef Stalin hade för att systemet blev så omfattande. Du får även veta författaren Aleksandr Solzjenitsyns betydelse för att vi känner till begreppet gulag idag.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991152
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig om gulaglägren och deras historia. Samt författaren Aleksandr Solzjenitsyns betydelse för att vi känner till begreppet ”gulag” idag.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

 

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Gulag.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in