Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

SHOA – ett brott utan namn (genocid)

Shoah – det hebreiska ordet för katastrof, som används för att beskriva Förintelsen.

Idag känner många av oss till Förintelsen och vi kallar det folkmord (genocid). I det här utbildningsklippet berättar vi om bakgrunden till varför begreppet myntades och vem Raphaël Lemkin var.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i juni 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar. 
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991143
0,00 kr

I det här utbildningsklippet berättar vi varför begreppet folkmord (genocid) myntades.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

  • Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen.

Hur historia används och historiska begrepp

  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning

  • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in