Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

SHOA – flyktingar utan land (1945–1947)

Shoah – det hebreiska ordet för katastrof, som används för att beskriva Förintelsen.

I gamla journalfilmer från efter andra världskrigets slut visas överfyllda tågvagnar med flyktingar, på väg bort från lägrens fasor.

I det här utbildningsklippet får du en bild av vad som hände med de tidigare judiska fångarna de första åren efter krigets slut. Du får exempel på hur FN och andra internationella organisationer agerade.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991141
0,00 kr

Utbildningsklippet berättar vad som hände med de tidigare judiska fångarna efter lägrens öppnande 1945.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen.

 

Hur historia används och historiska begrepp

• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

 

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in