Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

SHOA – bildandet av Israel (1948–1953)

Shoah – det hebreiska ordet för katastrof, som används för att beskriva Förintelsen.

1947 röstade FN om att Palestina skulle delas i en arabisk och en judisk stat. 1948 utropades staten Israel av premiärministern David Ben-Gurion.

I det här utbildningsklippet skildras övergripande vad som ledde fram till det historiska beslutet 1947, samt ges några exempel på de konflikter som beslutet kom att orsaka.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991142
0,00 kr

I det här utbildningsklippet skildras vad som ledde fram till det historiska beslutet om bildandet av Israel 1947.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen.

 

Hur historia används och historiska begrepp

• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

 

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in