Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

SHOA – folkmord i modern tid

Shoah – det hebreiska ordet för katastrof, som används för att beskriva Förintelsen.

1948 antog FN:s generalförsamling Folkmordskonventionen för att skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. Trots det sker fortfarande folkmord.

Det här utbildningsklippet ger en översikt över folkmord i modern tid, med exempel från Kambodja, Republiken Bosnien och Hercegovina, Rwanda, Darfur, Irak och Syrien.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i juni 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991158
0,00 kr

Det här utbildningsklippet ger en översikt över folkmord i modern tid, med några kända exempel.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Hur historia används och historiska begrepp

  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning

  • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in