Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Juneteenth: Minnesdagen för slaveriets avskaffande

Många amerikaner har firat Juneteenth den 19 juni sedan 1865. Dagen kallas ofta för "andra självständighetsdagen". Men vad är Juneteenth? Hur fick dagen sitt namn? Varför är högtiden viktig?

I det här utbildningsklippet undersöker vi Juneteenth National Independence Day. Du får veta mer om helgdagens historia, som hänger ihop med slaveriets avskaffande i USA. Vi tittar även på hur firandet spridit sig över USA och ser några exempel på hur den nationella helgdagen firas idag.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i november 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991258
0,00 kr

I det här utbildningsklippet undersöker vi Juneteenth National Independence Day, som firas den 19 juni i USA.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Individer och gemenskaper

  • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Samhällsresurser och fördelning

  • Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Rättigheter och rättsskipning

  • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Samhällskunskap 1a1 ska behandla följande centrala innehåll:

  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in