Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vatten – ett unikt ämne

Utan vatten kan liv, så som vi känner det, inte existera. I temperaturer mellan 0 och 100 grader Celsius är vatten en färglös och doftlös vätska.

Det är ett av få ämnen som existerar på jordens i alla de tre aggregationsformerna. Vatten är ett mycket effektivt lösningsmedel och dess samverkan med andra ämnen gör så att komplicerade livsformer som vi människor kan existera. Det är osannolikt att någon livsform på jorden har utvecklats utan hjälp av vatten.

Kapitel i filmen:
- Inledning (00:00 - 02:17)
- Ytspänning (02:18 - 03:58)
- Kapillärkraft (03:59 - 05:03)
- Vatten som lösningsmedel (05:04 07:03)
- Varför flyter is? (07:04 - 08:48)

Artikelnummer
KMEDIA1583
200,00 kr

Det är osannolikt att någon livsform på jorden har utvecklats utan hjälp av vatten. I den här filmen lär vi oss om vatten och dess kemiska egenskaper.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan


Kemi (högstadiet) 
• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in