Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Grundvatten

Vatten som sipprar ner i marken och lagras under jorden kallas grundvatten. Nere i marken lagras grundvattnet mellan olika skikt av ogenomtränglig yta. I det här utbildningsklippet lär vi oss om grundvattnets egenskaper och varför grundvattnet är viktigt för oss människor.

Artikelnummer
Edu7451
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär vi oss om grundvattnets egenskaper och varför grundvattnet är viktigt för oss människor.

Undervisningen i Kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
• Vattnets egenskaper och kretslopp.

Undervisningen i Kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
• Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in