Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vad händer när isarna smälter?

När isar smälter på grund av den globala uppvärmningen kommer enorma landområden och miljoner människor att påverkas.

Utbildningsklippet ställer frågan vad som kan hända när isarna smälter. Du får bland annat veta hur olika typer av is påverkar havsnivån, samt vad vattnets temperatur har för betydelse. Dessutom får du se exempel på konsekvenserna av en stigande havsnivå.

Till detta utbildningsklipp finns:

 • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i november 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
 • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
 • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
 • Lärarhandledning
 • Manus
Artikelnummer
EDU991243
0,00 kr

Utbildningsklippet skildrar vad som kan hända när isarna smälter och ger exempel på vad den globala ismältningen beror på.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Introduktion till jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
 • Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Fysiken i naturen och samhället

 • Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Fysiken i naturen och samhället

 • Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in