Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Golfströmmen

Havet är ständigt i rörelse, där stora havsströmmar finns vid ytan och i djupet. Den som påverkar oss mest i Sverige är Golfströmmen.

I det här utbildningsklippet lär du dig mer om havsströmmar och hur de uppstår. Du får veta mer om Golfströmmens påverkan på klimatet och hur det kommer sig att den rör sig som den gör. Dessutom tar vi upp hur global miljöpåverkan kan påverka Golfströmmen.

Artikelnummer
Edu991107
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig mer om havsströmmar, hur de uppstår, samt om Golfströmmen och dess betydelse.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.


Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot.


Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

Fysiken i naturen och samhället
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara klimatförändringar.

Fysiken i naturen och samhället
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället.
• Väderfenomen och deras orsaker.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in