Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vatten – den mest underliga vätskan

Vatten är ett livsviktigt ämne. Människor utvecklas i vatten innan vi föds, våra kroppar är uppbyggda av vatten och både vi och vår planet är helt beroende av vatten för att överleva. Men det är också ett ämne som förbryllat forskare i århundraden.

Vattnets unika egenskaper skiljer sig från alla andra vätskor. Detta har gett upphov till många teorier och skapat allvarliga kontroverser i det vetenskapliga samfundet.

I den här filmen får vi ta del av vattnets alla fantastiska egenskaper och samtidigt följa Anders Nilsson, professor i fysik vid Stockholms och Stanfords universitet, och hans team när de försöker bevisa en gammal kontroversiell hypotes. En hypotes som menar att vatten egentligen består av två konkurrerande vätskor från samma molekyl. Om hypotesen är sann, skulle den kunna ge svar på många frågor.

Den här filmen ger oss en unik inblick i den vetenskapliga processen, från hypotes till verifierad teori.

Artikelnummer
ETS5198
200,00 kr

Vi får följa ett team av forskare som försöker bevisa en 30 år gammal, mycket kontroversiell hypotes, som kan förklara vattnets mystiska egenskaper och som leder till en banbrytande upptäckt!

Kemi 1
Materia och kemisk bindning

 • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.
 • Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.

Kemins karaktär och arbetssätt

 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid.
 • Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Kemi 2
Kemins karaktär och arbetssätt

 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Fysik 1a
Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
 • Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in