Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vattnets kretslopp

Vatten är nödvändigt för att levande organismer ska kunna leva. Vi måste dricka vatten för att överleva. Och nästan allt vi äter är i sin tur beroende av vatten. Var kommer vattnet ifrån? I vilka former finns vatten, och hur ändrar det form? I det här programmet undersöker vi vattnets kretslopp, det vill säga vattnets rörelse i miljön. Vackra bilder från hela världen illustrerar solens roll i vattnets kretslopp.

Färgglada, beskrivande animationer visar processer som avdunstning, kondensation och nederbörd. Andra viktiga ord är: transpiration, hav, moln, vattendroppar, regn, snö, hagel och snöblandat regn.

Artikelnummer
KMEDIA1175
200,00 kr
Vatten är nödvändigt för att levande organismer ska kunna leva. Vi måste dricka vatten för att överleva. Och nästan allt vi äter är i sin tur beroende av vatten.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Fysiken i naturen och samhället
• Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Fysiken i naturen och samhället
• Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.
• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto