Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Människokroppen: Nervsystemet

I den här filmen undersöker vi nervsystemet. Det är hjärnan som bestämmer det mesta som händer i din kropp. Den tar emot intryck utifrån och får signaler från kroppens inre organ. I filmen lär vi oss om storhjärnan, mellanhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen och deras viktiga funktioner.

Vi tittar närmare på hur nerver och nervceller ser ut, samt undersöker det centrala och det perifera nervsystemet. Filmen visar deras egenskaper och funktioner, med fokus på den viktiga roll de spelar i människokroppens komplexa nervsystem.

En film för elever i mellanstadiet och högstadiet när de läser om kroppen i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/manniskokroppen-nervsystemet-1767km/9571df86-6207-4dc0-a15b-f497e58d8b9a

Kapitel:
Inledning (00:00–00:38)
Människans nervsystem – en överblick (00:39–03:23)
Nerver och nervceller (03:24–05:45)
Det centrala nervsystemet (05:46–06:48)
Hjärnan (06:49–09:21)
Det perifera nervsystemet (09:22–12:26)
Sammanfattning (12:27–Slut)

Citat:
“Tycker denna film är fantastisk och tydlig! Mycket bra att få en förståelse för detta, då ämnet i sig är mycket komplext. Det finns så mycket man kan jobba med utifrån den. Jag skulle använda den som en uppstart för att sedan bearbeta varje del och sedan visa hela filmen igen för att koppla ihop de olika delarna.”
– NO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1767
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om hjärnan och nervsystemet. Vi undersöker hur nervsystemet är uppbyggt och vilka funktioner de olika delarna i systemet har.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kropp och hälsa
- Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
- Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.


Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Kropp och hälsa
- Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
- Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in