Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Människokroppen: Kroppens reningsverk – njurarna och levern

En av kroppens viktigaste funktioner är att göra sig av med det som den inte behöver, kan använda eller som kan skada kroppen. Det gör den genom det som kan kallas för kroppens reningsverk. Det består främst av njurarna och levern. I den här filmen ska vi lära oss om deras viktiga funktioner. Vi går bland annat igenom begrepp som njurkapsel, nefron och dialys. Hur går det till när blodet renas? Och varför blir vi egentligen kissnödiga? Det ska vi få svar på!

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om kropp och hälsa i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/manniskokroppen-kroppens-reningsverk-njurarna-och-levern-1769km/b633e28c-99a6-4ad8-bad9-5c9a4f627daf

“Filmen var bra med många tydliga delar. Jag skulle använda filmen som ett bra komplement till undervisningen då den överensstämmer med läroplanen kring det som eleverna faktiskt ska lära sig!”
– NO-lärare, högstadiet

Kapitel:
– Inledning (00:00–01:42)
– Njurarna (01:43–05:55)
– Sjukdomar i njurarna (05:56–08:03)
– Levern (08:04–10:23)
– Sjukdomar i levern (10:24–11:42)
– Sammanfattning (11:43-Slut)

Artikelnummer
KMEDIA1769
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om det som kallas för kroppens reningsverk – njurarna och levern. Vi lär oss begrepp som nefron och skrumplever.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kropp och hälsa
• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in