Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Människokroppen: Skelett och muskler

De håller oss uppe och hjälper oss att röra vår kropp. Den här filmen utforskar vårt skelett och våra muskler!

Vi undersöker bland annat våra olika skelettben; rörben, platta ben och oregelbundna ben. Vi lär oss också begrepp som glatt muskulatur, sadelled och benhinna. Till sist går vi igenom hur vi kan hålla våra ben och muskler friska! Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om kropp och hälsa i ämnet biologi.

Kapitel:
Inledning (00:00–01:23)
Skelettet (01:24–03:26)
Ben och leder (03:27–05:50)
Muskler (05:51–08:29)
Så håller du ben och muskler friska (08:30–09:55)
Sammanfattning (09:56–SLUT)

“Filmen ‘Skelett och muskler’ var bra och tydlig. Mycket bra med sammanfattning på slutet.”
– Lärare, mellanstadiet


Artikelnummer
KMEDIA1762
200,00 kr

Hur många ben har vi i kroppen? I den här filmen ska vi lära oss om vårt skelett och våra muskler. Vi undersöker bland annat våra olika muskeltyper; skelettmuskler, glatta muskler och hjärtmuskeln.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kropp och hälsa
• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.


Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in