Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Människokroppen: Andning och lungor

När vi andas så byter vår kropp gaser med omgivningen i en process som kallas andning eller respiration. Men varför måste vi andas? Och vilka organ använder vi när vi andas? I den här filmen ska vi lära oss om andningsprocessen och våra lungor. Vi går igenom begrepp som alveoler, bronkioler och kapillärer. Till sist går vi igenom problem som kan uppstå med andningssystemet, samt hur du tar hand om andningssystemet på bästa sätt.

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om kropp och hälsa i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–01:03)
Varför andas vi? (01:04–02:54)
Andningssystemet (02:55–04:41)
Lungorna och gasutbytet (04:42–06:22)
Andningsprocessen (06:23–07:52)
Andningskontroll (07:53–09:01)
Problem med andningssystemet (09:02–11:47)
Så tar du hand om andningssystemet (11:48–12:48)
Sammanfattning (12:49–SLUT)

“Jag tycker att det var en tydlig film som kan hjälpa eleverna att förstå hur kroppens andning och organ fungerar. Jag gillar verkligen grafiken som är över luftens väg genom kroppen! Det är svårt för eleverna att förstå när de bara ser en animerad bild. Här där det är kombinerat animerat med verklig bild så blev det jättetydligt!”
– NO-lärare

Artikelnummer
KMEDIA1763
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om andningsprocessen och våra lungor. Vi går bl.a. igenom begreppen alveoler, bronkioler, och kapillärer.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kropp och hälsa
• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.


Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in