Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Människokroppen: Immunsystemet

När du blir förkyld, skär dig eller får ett skrubbsår sätts immunsystemet igång i kroppen. Men hur fungerar immunsystemet och vilka organ används?
I den här filmen ska vi lära oss om immunsystemet och hur det hjälper till att hålla din kropp frisk. Vi går igenom begrepp som överföring, allergi och blodkroppar. Vi undersöker också skillnaden mellan immunsystemet och immunförsvaret. Till sist går vi igenom några av de problem som kan drabba immunsystemet, samt vad du kan göra för att se till att hålla immunsystemet friskt.

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om kropp och hälsa i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–00:50)
Överföring av sjukdomar (00:51–04:41)
Kroppens försvar (04:42–06:00)
Immunsystemet (06:01–07:27)
Immunförsvarets uppgifter (07:28–08:22)
Så skyddas du (08:23–10:37)
Problem med immunsystemet (10:38–12:54)
Sammanfattning (12:55–SLUT)


“En väldigt aktuell film! Bra med konkreta tips på vad man ska tänka på för att hjälpa sitt immunförsvar. Jag tyckte det var bra att man tar upp problematiken med överanvändningen av antibiotika! Ett stort problem.” 
– NO-lärare, mellan- och högstadiet


Artikelnummer
KMEDIA1764
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om immunsystemet. Vi går bland annat igenom begreppen immunförsvaret, direktöverföring och allergi.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kropp och hälsa
• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.


Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in