Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Människokroppen: Matspjälkningssystemet

Matspjälkningssystemet har en viktig funktion i vår kropp. Det bryter ned det som vi äter och dricker så att kroppen kan ta upp och använda den näring som finns i det som vi stoppar i oss. I den här filmen lär vi oss vilka organ som är en del av matspjälkningssystemet.

Vi följer matens väg från mun till ändtarm, och går igenom begrepp som svalg, magmun och kemisk nedbrytning. Hur lång tid tar det för maten att nå magsäcken? Vilken funktion har tarmluddet? Och vilka problem kan drabba matspjälkningssystemet? Det ska vi ta reda på!

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om kropp och hälsa i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/manniskokroppen-matspjalkningssystemet-1766km/8d5d7f1a-363a-441f-88e5-f82325db9c45


Kapitel:

- Inledning (00:00–00:52)
- Matspjälkningens betydelse och organ (00:53–02:36)
- Matens väg från mun till magsäck (02:37–06:48)
- Matens väg från magsäck till ändtarm (06:49–10:41)
- Problem med matspjälkningen (10:42–13:54)
- Sammanfattning (13:55–Slut)

“Filmen var kanon att visa innan vi hade genomgång om matspjälkningssystemet. Den var mycket tydlig. Eleverna fick med sig mycket kunskap på kort tid. Helt plötsligt såg de fram emot att veta mer. Otroligt roligt att vara lärare när det blir såhär. Deras intresse väcktes till liv. Filmen ledde till diskussioner i klassrummet som redan mynnade ut i olika kostintag.”

– NO-lärare, högstadiet

“En bra anpassad film om matspjälkningssystemet som följer det eleverna ska lära sig enligt läroplanen.” – NO-lärare, mellanstadiet och högstadiet “En mycket intressant film. Den hade gärna fått fortsätta lite till. Men några av ljuden var lite äckliga.”

– Elev, åk 7

“Tydlig och intressant film. Jag lärde mig bra och det var en bra uppstart innan genomgång.”

– Elev, åk 7

Artikelnummer
KMEDIA1766
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om matspjälkningssystemet. Vi undersöker vilka organ som ingår i systemet och hur matens väg från mun till ändtarm ser ut.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kropp och hälsa
• Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
• Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in