Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Krig och fred

I den här filmen ska vi undersöka vad krig är, varför det blir krig och vilka regler som finns i krig. Vi får bland annat veta vilken roll FN har i konflikter, samt vilka konsekvenser som krig för med sig. Vi lär oss om begrepp som mellanstatliga krig, folkmord, vapenstillestånd och sanktioner. Vad gör FN:s säkerhetsråd? Vad är internationell humanitär rätt? Och varför brukar det sägas att barn far mest illa i krig? Det ska vi få svar på i den här filmen.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser ämnet samhällskunskap.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/krig-och-fred/6f1c74d9-e51c-4be3-8293-159f00c28f6e

Kapitel:
Vad är krig? (00:30–02:54)
Varför blir det krig? (02:55–06:54)
FN:s roll i konflikter (06:55–10:38)
Krigets regler (10:39–13:19)
Krigets konsekvenser (13:20–Slut)


“Det här är absolut en film jag själv skulle välja att visa och sedan ha diskussionsfrågor utifrån. En fördel är speltiden och de tydliga begreppsförklaringarna som gör att eleverna kan se om filmen i ensamhet. Bra med en världslig syn och inte bara ett västerländskt synsätt!”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
SOL7546
200,00 kr

Vad är krig? Varför blir det krig och vilka regler finns i krig? Vilken roll har FN i konflikter och vilka konsekvenser för krig med sig? Det ska vi undersöka i den här filmen.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Samhällsresurser och fördelning
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Läroplansmål Samhällskunskap 1a1, Gymnasiet

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in