Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ekonomins grunder: Företagsekonomi, Del 1

Företagsekonomi kan vara ett komplicerat begrepp. I den här filmen ska vi reda ut några av de delar som företagsekonomi utgörs av. Vi går bland annat igenom redovisning, budget, bolagsformer och skatt. Vi undersöker också marknaden och hur man går tillväga när man ska starta ett eget företag. Filmen reder också ut begrepp som verifikation, debet och kredit, balansräkning och kontoplan!

Det här är en film för högstadie- och gymnasieelever när de till exempel läser ämnena hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap och företagsekonomi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–01:11)
Marknaden (01:12–02:15)
Redovisning (02:16–03:23)
Redovisning: Bokföring (03:24–06:04)
Redovisning: Bokslut (06:05–07:13)
Budget - Resultatbudget och likviditetsbudget (07:14–08:57)
Bolagsformer (08:58–11:43)
Skatt (11:44–13:03)
Hur startar man ett företag? (13:04–SLUT)

"En riktigt bra introduktion till ämnet företagsekonomi! Speciellt bra är att man tar utgångspunkt i marknaden samt att skapa värden för kunden, och sedan därifrån presenterar några av företagsekonomins delområden, teman, begrepp och processer."
– Tommy Larsson Segerlind, ekon.dr och lektor i Företagsekonomi
Artikelnummer
SOL7509
200,00 kr

I den här filmen ska vi gå igenom några av de delar som företagsekonomi utgörs av, som redovisning och skatt. Vi lär oss också begrepp som debet och kredit, samt likviditetsbudget.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Konsumtion och ekonomi 
• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
• Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.


Ekonomiprogrammet, Gymnasiet

• Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov.


Examensmål

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. …  Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in