Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ekonomins grunder: Samhällsekonomi

Samhällsekonomi handlar i stort om hur samhället använder sina resurser. Ekonomi är viktigt för att vårt samhälle ska kunna fungera. Den påverkar oss på många olika sätt, allt ifrån mjölken vi köper i affären till statsbudgeten. I den här filmen ska vi gå igenom viktiga delar som samhällsekonomin utgörs av. Vi lär oss begrepp som samhällsaktörer, ekonomiska kretslopp och ekonomiska system. Vi får dessutom veta vad skatt och BNP är för något.

Det här är en film för högstadie- och gymnasieelever när de läser t.ex. ämnena samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap, samt ekonomi.


Kapitel:
Inledning 00:00–01:40
Pengar och skatt 01:41–03:14
Samhällsaktörer 03:15–05:54
Produktionsfaktorer 05:55–07:34
Konjunktur och inflation 07:35–11:10
Ekonomiska system 11:11–13:51
Politiska mål 13:52–SLUT


“Jag ger den en 5:a eftersom den är mer intressant än de filmer om ekonomi som vi brukar se i skolan. I den här filmen förklaras sakerna på ett bra sätt.”
– Elev, 14 år

”Jag tycker att filmen var lärorik och intressant att kolla på. Jag lärde mig flera begrepp som jag inte hört förr och vad dom står för."
– Elev, 16 år

“Modern och elevnära. Tydlig och behaglig. Den visar på ett mycket enkelt och tydligt vis samband och påverkan i vårt samhälle! Viktigt!”
– Lärare, högstadiet


Artikelnummer
SOL7507
200,00 kr

Samhällsekonomi handlar i stort om hur samhället använder sina resurser. I den här filmen ska vi gå igenom viktiga delar och begrepp som samhällsekonomin utgörs av.

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Undervisningen i Hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Miljö och livsstil
• Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.


Samhällskunskap (Gymnasiet)

Undervisningen i ämnet Samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Ekonomiprogrammet (Gymnasiet)

• Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in