Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ekonomins grunder: Myndigheter och lagar

Ekonomi är viktigt, och för att vårt samhälle ska kunna ha ett väl fungerande ekonomiskt system finns det lagar och regler som företag och privatpersoner måste följa. Men det är inte alltid lätt att veta sina rättigheter och skyldigheter.
I den här filmen ska vi titta närmare på några myndigheter och lagar som reglerar näringslivet: bland annat Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket, samt diskrimineringslagen och lagen om anställningsskydd. Filmen förklarar också begrepp som handelskammare, innovation och kollektivavtal.

Det här är en film för högstadie- och gymnasieelever när de till exempel läser ämnena hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap och företagsekonomi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/ekonomins-grunder-myndigheter-och-lagar-sol7559/705754a8-b2b4-4fa1-8ef1-4d7275e84f48

Kapitel:
 Inledning (00:00–01:15)
 Varför finns myndigheter och lagar inom näringslivet? (01:16–02:50)
 Statliga myndigheter (02:51–07:06)
 Stödjande organisationer (07:07–11:10)
 Lagar och bestämmelser (11:11–Slut)

“En bra och användbar film!”
– Tommy Larsson Segerlind, ek.dr och lektor i företagsekonomi

Artikelnummer
SOL7559
200,00 kr

I den här filmen ska vi undersöka några av de myndigheter och lagar som reglerar näringslivet. Vi lär oss bland annat om bolagsverket, diskrimineringslagen och branschorganisationer.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Samhällsresurser och fördelning
 Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Beslutsfattande och politiska idéer
 Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Konsumtion och ekonomi
 Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Ekonomiprogrammet, Gymnasiet

- Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov.

Examensmål

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. … Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in