Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ekonomins grunder: Företagsekonomi, Del 2

Företagsekonomi kan vara ett komplicerat begrepp. I den andra delen av företagsekonomi fortsätter vi att reda ut några av de delarna. Vi går bland annat igenom finansiering, försäljning och prissättning. Vi undersöker också organisation, ledarskap och marknadsföring. Filmen reder ut begrepp som startkapital och divisionskalkyl.

Det här är en film för högstadie- och gymnasieelever när de till exempel läser ämnena hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap och företagsekonomi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/ekonomins-grunder-foretagsekonomi-del-2/0e810a7f-0cfd-49fc-9623-ca1ea5183e42

Kapitel:
Inledning (00:00–01:10)
Finansiering (01:11–03:20)
Försäljning och prissättning (03:21–07:18)
Organisation (07:19–11:34)
Marknadsföring (11:35–SLUT)


"En mycket bra film som pedagogiskt leder in eleven till ämnet företagsekonomi och till grundläggande frågeställningar som ämnet behandlar."
– Tommy Larsson Segerlind, ek.dr och lektor i företagsekonomi


“Jag tyckte det var bra, det var pedagogisk eftersom den berättade allting steg för steg och även visade riktiga exempel vilka hjälpte mig att förstå ämnet bättre.”
– Elev, gymnasium


“Jag tycker att filmen var väldigt lärorik, de förklarade bra och hade även olika sätt att förklara genom att exempelvis använda sig av bilder, vilket gjorde så att man fick en mycket bättre uppfattning om hur företagande går till.”
– Elev, gymnasium


“Bra program som sammanfattar och “ringar in” vad ekonomi handlar om. Ett program som kan användas på flera nivåer beroende på Elevernas förkunskaper och den går bra att bygga vidare på i undervisningen.“
– Yrkeslärare, gymnasium


Artikelnummer
SOL7542
200,00 kr

I den här filmen ska vi gå igenom några av de delar som företagsekonomi utgörs av, som marknadsföring och prissättning. Vi lär oss också begrepp som startkapital och divisionskalkyl.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Konsumtion och ekonomi
• Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Läroplansmål Ekonomiprogrammet, Gymnasiet
• Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov.

Examensmål
“Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.” … “Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.”

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in