Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ekonomins grunder: Aktiemarknaden – börsen och långsiktigt sparande

I den här filmen ska vi lära oss om aktiemarknaden, hur den fungerar och dess olika delar. På aktiemarknaden handlas det med finansiella värdepapper. Ett värdepapper är en handling som kan omsättas i pengar.

Filmen förklarar bland annat vad börsen är för något samt går igenom begrepp som aktiekurs, aktieemission och ISK. Vi lär oss om olika typer av värdepapper och hur man bestämmer en akties värde. Vi avslutar med att kortfattat reda ut hur det går till att köpa aktier och tar upp några tips på hur man kan tänka om man ska investera i aktier för att spara långsiktigt!

Det här är en film för högstadie- och gymnasieelever när de till exempel läser ämnena hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap och företagsekonomi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/ekonomins-grunder-aktiemarknaden-borsen-och-langsiktigt-sparande-sol7574/be3093c4-0d6f-4f6b-ba99-7580c9813ea6

Kapitel:

- Inledning (00:00–01:04)
- Vad är aktiemarknaden? (01:05–03:08)
- Olika typer av värdepapper (03:09–07:56)
- Börsen (07:57–12:28)
- Att investera i aktier och spara långsiktigt (12:29–Slut)

"Filmen ger eleverna en mycket bra grund för att förstå hur börsen och aktiemarknaden fungerar. Eftersom aktier och fonder är en komplex sparform men som intresserar allt fler ungdomar så är det av stor vikt att de har denna kunskap innan de börjar sitt sparande."

– Ekon.dr och lektor i Företagsekonomi

Artikelnummer
Sol7574
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om aktiemarknaden – framför allt om aktier, hur börsen fungerar och vad som kan vara bra att tänka på om man ska spara långsiktigt.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Samhällsresurser och fördelning
 Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få.
 Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.
 Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Privatekonomi och konsumtion
 Ungas privatekonomi. Konsumtion och ekonomisk planering, däribland att göra en budget.
 Att handla på kredit, teckna abonnemang samt låna och spara pengar

Ekonomiprogrammet

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov.


Examensmål

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. … Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in