Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Religionskritik genom tiderna

I den här filmen ska vi lära oss om olika berömda religionskritiker under historien, och deras syn på religion och Gud. Vi börjar med filosofer i antikens Grekland som började ställa kritiska frågor om dåtidens gudar. Till exempel: hur kan det finnas en Gud om det samtidigt finns ondska och lidande? Vi kommer sedan in i den moderna tidens religionskritik – bland annat undersöker vi vad Karl Marx, Friedrich Nietzsche och Sigmund Freud hade för tankar kring religion och Gud. Filmen avslutas med dagens främsta religionskritiker: Richard Dawkins och Daniel Dennet. Under filmens gång lär vi oss bland annat om begrepp som antropomorfism, nihilism och kreationism.

En film för elever i högstadiet och gymnasiet när de lär sig om religion och samhälle samt andra livsåskådningar i ämnet religionskunskap. Samt för elever i gymnasiet när de läser om psykologins historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/religionskritik-genom-tiderna/2d9b8efd-8244-4bb2-a265-89cfd1eab68c

Kapitel:
Inledning (00:00–01:26)
Antikens religionskritiker (01:27–04:15)
Den moderna tidens religionskritik (04:16–11:32)
Samtida religionskritik (11:33– slut)

Artikelnummer
KMEDIA1831
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om olika berömda religionskritiker under historien, och deras syn på religion och Gud. Vi lär oss bland annat om begrepp som antropomorfism, nihilism och kreationism.

Religionskunskap, ur ämnets syfte (hela grundskolan)
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Religioner och andra livsåskådningar
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism. Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Etik
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Religionskunskap, ur ämnets syfte (gymnasiet)
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.
3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.

Psykologi, ur ämnets syfte (gymnasiet)
Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen.

Psykologi 1, Gymnasiet

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
• 
Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
• Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in