Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

De fem världsreligionerna – en överblick

Genom att studera exempel från hela världen ska vi lära oss vad religion är och vilken funktion den har. Vi undersöker hur religioner uttrycker och bär upp de kulturer som de är en del av.
Vi går till exempel igenom ritualer, högtider, heliga platser och symboler. Och så ställer vi oss frågan; varför har människan religioner?

Kapitel:
Inledning (00:00-01:49)
Varför finns det religioner? (01:50-04:16)
Vad är religion? (04:17-07:12)
Världsåskådning (07:13-08:03)
Ritualer (08:04-09:35)
Övergångsriter och högtider (09:36-11:08)
Religiösa regler (11:09-12:25)
Heliga platser (12:26-14:13)
Symboler (14:14-15:16)
Sammanfattning (15:17-SLUT)

Citat:
“Bra förklaringar och tydliga bilder som åskådliggör de fem världsreligionerna. Tar upp viktiga aspekter som “Vad är meningen med livet och världen?”
– Elever och lärare, årskurs 4-6

"Den fungerade jättebra som introduktion!"
– SO-lärare, högstadiet

“Filmen var intressant och lärorik!”
– Elev, årskurs 8


Artikelnummer
KMEDIA1758
200,00 kr

Varför finns det religioner och vilka funktioner har en religion? Vi lär oss om de fem världsreligionernas gemensamma drag och undersöker olika ritualer, högtider och symboler.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:


Religionskunskap (övergripande läroplansmål)
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Religionskunskap (Mellanstadiet)
• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
• Begreppen religion och livsåskådning.
• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Religionskunskap (högstadiet)
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in