Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Sverige och religionen

Traditionellt har Sverige räknats som kristet, men idag är vi världens minst religiösa land. Ändå var svenska kyrkan och staten sammankopplade i cirka femhundra år, ända fram till millennieskiftet då de skildes åt.
I det här utbildningsklippet berättar vi om Sveriges religiösa historia fram till idag. Vi tar bl.a. upp begrepp som reformation, protestantism, religionsfrihet, sekulär, icke-konfessionell, agnosticism och ateism.

Artikelnummer
Edu991079
0,00 kr

Traditionellt har Sverige räknats som kristet, men idag är vi världens minst religiösa land. Ändå var svenska kyrkan och staten sammankopplade i cirka femhundra år, fram till millennieskiftet då de skildes åt. I det här utbildningsklippet berättar vi om Sveriges religiösa historia fram till idag. Vi tar bl.a. upp begrepp som reformation, protestantism, religionsfrihet, sekulär, icke-konfessionell, agnosticism och ateism.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Religioner och andra livsåskådningar
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Religion och samhälle
• Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på̊ olika platser.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på̊ jämställdhet.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in