Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Världsreligioner – en översikt

Genom att studera exempel från hela världen ska vi lära oss vad religion är, och vilka funktioner religionen fyller för människor med olika trosinriktningar. Vi ska se hur religioner uttrycker och bär upp de kulturer som de är en del av. Vi lär oss om olika världsåskådningar, ritualer, högtider, heliga platser och symboler. Och vi ska försöka förstå varför människor har religioner. Vi ska titta på några av de stora frågor som ställts av alla mänskliga civilisationer: Vad är meningen med livet?
Vi får även träffa svenska ungdomar och höra hur de ser på religionens funktioner.

Programmet har kapitel för lättare navigering:

- Varför finns det religioner?
- Vad är religion?
- Världsåskådning
- Religionens funktioner
- Ritualer
- Religiösa högtider
- Vad är moral?
- Gemensamma drag hos religioner
- Heliga platser
- Specialister
- Symboler
- Sammanfattning

Artikelnummer
KMEDIA1312
200,00 kr

I den här fascinerande filmen lär vi oss vad religion är och vilka funktioner den fyller i de olika världsreligionerna. Vi träffar även svenska ungdomar och hör deras synpunkter på religion.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Undervisningen i Religionskunskap ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 4-6

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
• Begreppen religion och livsåskådning.
• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Undervisningen i Religionskunskap ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Undervisningen i ämnet religionskunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto