Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Döden inom världsreligionerna

Döden berör oss alla på ett eller annat sätt. Men, idag pratar vi sällan om döden, och bara ordet död kan väcka stora känslor som sorg, rädsla eller oro.

Inom religion finns ritualer och traditioner för stora händelser i livet. När det kommer till döden kan dessa finnas till för både den som dör, och som tröst för dem som lever kvar.

Hur ser världsreligionernas traditioner och ritualer kring döden ut? Hur bör en människa leva innan döden? Och vad händer efter döden?

Det här är en film för elever i mellanstadiet och högstadiet när de läser om världsreligionerna i ämnet religion. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/doden-inom-varldsreligionerna-1885km/ea355bbe-ab94-4f60-8381-37aa4128896e

Kapitel:
Inledning (00:00–00:40)
Judendom (00:41–03:01)
Kristendom (03:02–05:32)
Islam (05:33–07:55)
Hinduism (07:56–10:08)
Buddhism (10:09–11:57)
Sammanfattning (11:58–Slut)

“Bra att den går att se med en religion i taget, men också att det går att jämföra likheter och skillnader mellan religionerna.”
– SO-lärare, mellanstadiet och högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1885
200,00 kr

Hur ser världsreligionernas traditioner och ritualer kring döden ut? Hur bör en människa leva innan döden? Och vad händer efter döden? Det tittar vi på i den här filmen.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6
Religioner och andra livsåskådningar
- Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet.
- Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom.
- Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.
- Några huvuddrag inom hinduism och buddhism.
- Likheter och skillnader mellan och inom några religioner.

Religion och samhälle
- Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Etik och livsfrågor
- Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Religioner och andra livsåskådningar
- Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.

Religion och samhälle
- Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in