Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Människokroppen: Våra sinnesorgan

För att din kropp ska kunna orientera sig behöver den skapa en bild av omvärlden. Hjärnan samordnar signaler från hundratals miljoner olika mottagare för att förstå vad den ser, hör och upplever. I den här filmen undersöker vi våra sinnesorgan.

Vi tittar närmare på några av sinnescellernas egenskaper och vilken betydelse de har för insamlandet av information som sänds vidare till centrala nervsystemet. Sedan undersöker vi örat, ögat, tungan, näsan och huden.

Vilken roll spelar örat för vår balans? Vad är blinda fläcken för något? Och på vilket sätt hänger smaksinnet och luktsinnet ihop? Det och mycket mer ska vi undersöka i den här filmen om sinnesorganen!

En film för elever i mellanstadiet och högstadiet när de läser om kroppen i ämnet biologi.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/manniskokroppen-vara-sinnesorgan-1768km/77be8d5d-e0b8-4b6b-bf26-6c06f51605f6

Kapitel:
Inledning (00:00–00:58)
Nervsystemet och sinnesorganen (00:59–02:30)
Örat och hörseln (02:31–06:20)
Ögat och synen (06:21–08:00)
Tungan och smaksinnet (08:01–09:23)
Näsan och luktsinnet (09:24–11:18)
Huden och känselsinnet (11:19–12:32)
Sammanfattning (12:34–Slut)

“Det var mycket pedagogiskt hur man kan påvisa i filmen vad allting är och hur det hänger ihop. De rörliga bilderna i filmen är mycket bra.”
– NO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1768
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om våra sinnesorgan. Vi undersöker hur de är uppbyggda och deras viktiga funktioner.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kropp och hälsa
- Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
- Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Kropp och hälsa
- Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
- Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in