Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Empati – varför är det viktigt?

Vad är empati egentligen och varför är det ett viktigt verktyg för oss människor? Vi träffar Henrik Bohlin som är professor i idéhistoria och som berättar om teoretiska och praktiska perspektiv kring empati. Vi får också möta olika människor som har nytta av empati i sitt yrke; en polis, en lärare och en läkare. Hur påverkar sociala medier vår empati? Vad är skillnaden mellan empati, sympati och medkänsla? Det ska vi undersöka!

En film för elever i senare delen av mellanstadiet samt högstadiet när de läser om etik och livsfrågor i ämnet religionskunskap.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/empati-varfor-ar-det-viktigt/ef9f976a-a8e0-48b2-aed8-49997bb4829d

Kapitel:
Vad betyder empati? (00:49–03:55)
Att känna empati när det är som svårast (03:56–07:14)
Empati på jobbet (07:15–10:24)
Empati i ett digitalt samhälle (10:25–12:03)
Sammanfattning (12:04–Slut)


“Jag lärde mig skillnaden mellan medkänsla, sympati och empati och hur viktigt det är med empati för att ett samhälle ska fungera.”
– Elev, åk 8


”Innehöll många olika synpunkter kring ämnet, vilket höll ens uppmärksamhet bra. Intervjuerna kändes naturliga.”
– Elev, Gymnasiet


“Den utbildade mannen i idéhistoria berättade tydligt med fakta, vilket är viktigt för mig med grundläggande argument så man kan lita på att källan är sann, man kände att han kunde sin sak.”
– Elev, åk 8


“Jag skulle rekommendera filmen för några av mina kompisar, eller min lärare så han kan visa den för min klass. Jag vill att alla ska förstå tyngden i empati.”
– Elev, åk 8


Artikelnummer
KMEDIA1828
200,00 kr

Vad är empati och varför är det ett viktigt verktyg för oss? Vi träffar bland annat Henrik Bohlin som är universitetslektor i psykologi, samt olika människor som har nytta av empati i sitt yrke.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Etik
• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Etik
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Information och kommunikation
• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in