Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

En vanlig fucking människa

Sam har alltid vetat att han är en pojke. När han var liten blev han förvånad när han förstod att folk trodde att han var en flicka. Då började han förklara för alla att han egentligen var en pojke som var född i en flickas kropp. Sedan dess har han fått kämpa för att förklara och få folk att förstå vem han verkligen är.

En vanlig fucking människa är en film om allas rätt att vara sig själva. Det är en berättelse om en ovanligt stark familj som kämpar mot människors fördomar. I filmen får vi följa Sam från barndomen till studentexamen. Under den tiden går han igenom en operation och får testosteroninjektioner för att få en kropp som han känner igen sig i. Vid sin sida har han sin tvillingsyster Denise och sin mamma Camilla. När de förstod att det inte bara var en fas bestämde de sig för att göra allt för att stötta Sam.

Sam är idag en ung man som försöker hitta sin väg i livet, men det är inte alltid lätt. Folk ifrågasätter ständigt hans identitet, något som gör Sam riktigt arg.

-Jag är bara en vanlig fucking människa! Kan vi prata om något annat?

Artikelnummer
ETS5067
200,00 kr

För 22 år sedan föddes tvillingarna Isabelle och Denise. Vid fem års ålder sa Isabelle nej mot att kallas för flicka. Senare bytte hon namn till Sam. Följ med i Sams kamp för att få vara den han är.

Biologi Åk 7–9
Undervisningen ska i biologi behandla följande centrala innehåll:
• Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Samhällskunskap Åk 7-9
Undervisningen ska i samhällskunskap behandla följande centrala innehåll:
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Eleverna ska i samhällskunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Naturkunskap Gymnasiet
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.

Samhällskunskap Gymnasiet
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto